Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland  thumbnail

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland

Published Apr 27, 24
4 min read


Ze zijn eindeloos in gesprek of je krijgt een bandje dat je maar op bepaalde tijden kunt bellen. palliatieve zorg vlaanderen. Of ze hebben een geheim nummer voor collega’s maar dat is zo geheim dat niemand het weet’ (palliatieve zorg vlaanderen). Een andere hobbel is de oprukkende parttimisering. ‘Je wilt als specialist het liefst de eigen huisarts van je patiënt spreken, maar die werkt alleen op maandag, dinsdag en vrijdag

En dan is er nog zoiets als goede omgangsvormen - palliatieve zorg vlaanderen. ‘Waar ikin de huisartsenpraktijk op consult kan? Vijf specialisten bij elkaar in een ruimte die het beleid op elkaar afstemmen en in no time een mooi behandelplan maken, zodat de huisarts weer weken verder kan met die patiënt (palliatieve zorg vlaanderen). Zo kun je veel meer mensen in de eerste lijn houden, terwijl je profiteert van de kennis van de tweede lijn.’ Een ideale oplossing, zou je zeggen‘Te gek voor woorden’, vindt Levi. ‘Als je een plan hebt dat zo goed werkt en ook nog geld oplevert, zou het financiële systeem gewoon moeten vol-‘ PROFESSIONALS HEBBEN ER VEEL LAST VAN DAT REGELTJES GEMAAKT WORDEN DOOR BELEIDSMAKERS DIE VER VAN DE PRAKTIJK AFSTAAN’ menwerking en regionale netwerken. palliatieve zorg vlaanderen. ‘In plaats van elkaar in de regio te beconcurreren, kunnen we beter goede afspraken maken over hoe we de zorg regionaal willen regelen

Het zou een hele stap vooruit zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg als we de zorg volgens die principes zouden organiseren. palliatieve zorg vlaanderen.’echt nijdig om kan worden is als een patiënt mij vertelt dat hij van zijn huisarts moest zeggen dat ik hem eens een keertje een brief moet sturen. palliatieve zorg vlaanderen. Of het omgekeerde: een specialist die tegen de patiënt zegt dat de huisarts hem wel wat eerder had mogen doorsturen

Palliatieve Zorg - Samen Leven In Castricum

Bijvoorbeeld het project dat momenteel in de regio Maastricht Heuvelland loopt, waarbij de zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn wordt uitgevoerd en medisch specialisten de wijk ingaan om in huisartsenpraktijken patiënten te consulteren en huisartsen te ondersteunen - palliatieve zorg vlaanderen. ‘Een waanzinnig goed initiatief - palliatieve zorg vlaanderen. De anderhalfde lijn is een van de groeisegmenten en makkelijk te organiseren

Het is belastend voor patiënten om die allemaal apart te moeten bezoeken (palliatieve zorg vlaanderen). Hoe mooi is het als zo’n mevrouw op woensdagmiddag evenBetere samenwerking is volgens Levi al aan de orde met de huisartsen. Het substitutiebeleid heeft daar zeker aan bijgedragen (palliatieve zorg vlaanderen). Door goede afspraken wordt de basiszorg nu in toenemende mate door huisartsen geleverd, terwijl het ziekenhuis zich kan concentreren op de meer ingewikkelde patiënten

Het verder verbeteren van de samenwerking staat hoog op zijn wensenlijstje. Dat begint met elkaar beter leren kennen. ‘Ik werk al meer dan 25 jaar in het ziekenhuis en heb in die tijd veel contact met huisartsen gehad. Maar als ik zo’n arts op straat8Enthousiastgen (palliatieve zorg vlaanderen). Zorgverzekeraars zitten zo vast in hun eigen structuur dat ze niet de vernieuwing tot stand kunnen brengen die nodig is en niet in staat zijn de innovatieve rol te vervullen die ze wel toebedeeld hadden gekregen in dit stelsel

Uiteindelijk is het toch de dokter die de kwaliteit van de zorg bepaalt door zijn of haar patiëntgerichtheid. ‘De personality van de dokter is heel bepalend als het gaat om goede zorg - palliatieve zorg vlaanderen. Oog voor de patiënt is vele malen belangrijker dan welk systeem dan ook - palliatieve zorg vlaanderen. Je kunt in elk systeem een fantastische arts zijn, en in elk systeem een heel beroerde

Communicatie Palliatieve Zorg

Een brief van een dankbare patiënt die vindt dat hij hier waanzinnig goed geholpen is (palliatieve zorg vlaanderen). Of een student die laat weten dat hij hier veel heeft geleerd. Dat zijn concrete dingen die echt het verschil maken. palliatieve zorg vlaanderen.’ •PRAKTIJKPERIKELEN Opmerkelijke verhalen uit de huisartsenpraktijkSpoed ‘s Morgens half elf, niet via de spoedlijn maar de gewone praktijklijn, mevrouw AIk neem toevallig zelf op, net aan de koffie zittend terwijl de assistente koffie inschenkt - palliatieve zorg vlaanderen. Ik ken haar als een oudere boerin, iemand van weinig woorden - palliatieve zorg vlaanderen. Dokter, mijn man is denk ik niet goed geworden, hij is in de stal gevallen - palliatieve zorg vlaanderen. Op mijn vraag hoe en wat om de spoedeisendheid te bepalen komt een nuchter antwoord

Latest Posts

Balans Tankpas

Published Jun 01, 24
7 min read

Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
8 min read