Palliatieve Zorg  thumbnail

Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
8 min read

Met de toenemende levensverwachting nemen ook deze ouderdomsziekten toe - Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... Deze ouderdomsziekten ontstaan onder meer doordat er zogenaamde eiwitophopingen ontstaan in de hersenen, die leiden tot symptomen van dementie. Het was al bekend dat er bij veroudering een toenemende ontstekingsreactie te zien is in de hersenen. Dat komt voornamelijk door de activiteit van microglia, de immuuncellen van de hersenenYin concludeert onder andere dat microglia voor een verhoogde ontstekingsactiviteit zorgen in de buurt van eiwitophopingen in de hersenen van ouderen met Alzheimer. Ook concludeert zij dat er bij alle ouderen een toename van ontstekingsactiviteit te zien is in de witte stof van de hersenen - Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... Meer kennis over het gedrag van microgliacellen bij veroudering kan helpen om voorspellingen te doen over het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen en de progressie daarvan

Ze voerde haar onderzoek uit binnen onderzoeksinstituut BCN-BRAIN. Het onderzoek werd gefinancierd door de Chinese Scholarship Council, Detalplan Dementie en Reserach Foundation-Flanders (FWO). Ze is nu werkzaam in het Tongji Hospital in Wuhan. Een depressie hangt samen met verkleining van een specifiek gebied in de hersenen: de hippocampus. Een grootschalige studie - geleid door onderzoekers van VUmc/GGZ inGeest samen met onderzoekers van University of Southern California (VS) - naar hersenscans van bijna 9.000 deelnemers heeft dat aangetoond.

Wetenschappers van over de hele wereld werkten samen aan dit onderzoek (Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met ...). Ze voegden vijftien onderzoekssamples samen om de structuur van diepe hersenkernen van 1.728 mensen met een depressie te vergelijken met die van 7.199 zonder een depressie. De hippocampus is betrokken bij geheugen en leren en is het meest bekend door zijn betrokkenheid bij ouderdomsziekten als dementie

Vacature Verpleegkundige Palliatieve Zorg

De meest opvallende bevinding uit de studie is dat deze verschrompeling van de hippocampus vooral aanwezig is bij mensen die meerdere depressieve episodes hebben meegemaakt. Bij mensen die voor het eerst in hun leven een depressie ervaren, is dit niet te zien. Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... Dit resultaat benadrukt de noodzaak voor effectieve en snelle behandeling van depressie, aangezien chronische depressiviteit of terugkerende depressie schadelijk is voor het brein

Dit zou kunnen verklaren waarom mensen met een depressie ook sneller ouderdomsziekten krijgen, zoals hart- en vaatziekten en dementie. Een andere opvallende bevinding was dat mensen die op jongere leeftijd (op of voor het 21e levensjaar) voor het eerst depressief worden ook meer kans hebben op verschrompeling van de hippocampus vergeleken met mensen die op latere leeftijd een depressie ontwikkelen.

Het onderzoek wordt vervolgd. Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... De betrokken wetenschappers blijven op grote schaal samenwerken om de precieze rol van de hippocampus in depressie verder uit te lichten. Daarnaast zullen ze ook afwijkingen in andere hersenstructuren, zoals gebieden in de hersenschors, in kaart brengen. Een groot deel van de Nederlandse bevolking steunt de mogelijkheden voor euthanasie

Dit blijkt uit het derde evaluatieonderzoek van de euthanasiewet dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door VUmc, Erasmus MC, AMC, UMCU en CBS met subsidie van ZonMw. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat mensen met dementie (60% voor), een psychiatrische aandoening (53% voor) of ouderen met een voltooid leven (58% voor) in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor euthanasie.

Palliatieve Zorg Oost-vlaanderen

Dat blijkt uit het publieksonderzoek dat onderdeel is van de wetsevaluatie. De toename van het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding leidt tot een toegenomen werkdruk voor de toetsingscommissies (Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met ...). Toch zijn meldend artsen, toetsingscommissies, het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg tevreden over de inhoud en het functioneren van de wet

De huidige wet biedt in zijn huidige vorm een goed kader (Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met ...). De toename in het totale aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding van 4050 naar 6800 heeft te maken met twee ontwikkelingen. Ten eerste is er een toename in het aantal verzoeken. In 2015 had 8,4% van alle overledenen een euthanasieverzoek gedaan; dit was 6,7% in 2010

Net zoals in 2010 gaat het maar voor een klein deel om verzoeken van mensen met dementie, een psychiatrische aandoening of voltooid leven zonder ernstige aandoening; respectievelijk 3%, 4% en 6%. De overgrote meerderheid heeft een ernstige lichamelijke aandoening. Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... Deze evaluatie is gebaseerd op een aantal deelonderzoeken waaronder vragenlijstonderzoek onder artsen, via een steekproef van sterfgevallen uit de doodsoorzakenregistratie van het CBS, een publieksonderzoek, interviews met psychiaters, leden van regionale toetsingscommissies euthanasie en observaties van vergaderingen van deze commissies

Thomas T (Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met ...). van Sloten, MSc: ‘Vascular dysfunction: at the heart of cardiovascular disease, cognitive impairment and depressive symptoms’. In dit proefschrift werd gekeken naar de schadelijke effecten van een verslechterde functie van bloedvaten op het lichaam. Het blijkt dat een verslechterde functie van grote vaten (door vaatverstijving), kleine vaatjes (microvasculaire disfunctie) en de binnenbekleding van bloedvaten (endotheeldisfunctie) niet alleen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van hart- en vaatziekten, maar ook bij het ontstaan van dementie en een depressie

Er werd gebruik gemaakt van verschillende studies, onder meer De Maastricht Studie, De Hoorn Studie, AGES-Reykjavik Studie en De Rotterdam Studie (Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met ...). Een variabele bloeddruk bij ouderen gaat samen met meer verstandelijke achteruitgang. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), vandaag gepubliceerd in het British Medical Journal

Forfait Palliatieve Zorg

Ook op MRI-scans blijken hun hersenen in mindere conditie: het volume van de hippocampus, een hersendeel dat belangrijk is voor het geheugen, is lager (Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met ...). Daarnaast zijn er op MRI-scans meer witte-stofafwijkingen, kleine infarcten en kleine bloedingen zichtbaar. De aangetoonde effecten op de cognitie en de hersenafwijkingen bestaan onafhankelijk van de gemiddelde bloeddruk en andere cardiovasculaire risicofactoren

Hun bloeddruk werd in dat kader gedurende ruim drie jaar elke drie maanden gemeten. Dr. Simon Mooijaart: “Het is voor arts en patiënt belangrijk om te weten dat niet alleen de hoogte van de bloeddruk relevant is voor het cognitief functioneren, maar ook de schommelingen daarin. Artsen zouden daarom niet alleen naar de actuele bloeddruk moeten kijken, maar ook moeten terugblikken op eerdere metingen.

“Het is nog de vraag wat hierbij de oorzaak is en wat het gevolg”, zegt Mooijaart - Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... “Misschien zorgen de bloeddrukwisselingen ervoor dat de vaten in de hersenen beschadigd raken. Maar het zou ook kunnen dat het regelsysteem voor de bloeddruk wordt aangetast doordat de hersenen door vaatproblemen minder goed functioneren.” De resultaten onderstrepen het verband tussen gezonde vaten en beter cognitief functioneren

Recent werd aangetoond dat in Groot Brittannië de kans op het krijgen van dementie in de laatste decennia is afgenomen, waarbij waarschijnlijk goede behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten een grote rol heeft gespeeld. "Een schommelende bloeddruk is misschien ook zo'n risicofactor, waarvan de juiste behandeling uiteindelijk kan bijdragen aan een verdere afname van de kans op dementie", aldus Mooijaart.

Huisarts Palliatieve Zorg

Een pomp in de bloed-hersenbarrière die in staat is het Alzheimer-eiwit amyloid uit de hersenen te transporteren, functioneert minder goed bij Alzheimerpatiënten. Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... Dat concludeert arts-onderzoeker Daniëlle van Assema. Op 7 december 2012 promoveert zij bij VUmc. Kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer zijn ophopingen van het eiwit amyloid-beta in de hersenen

Het is onduidelijk waarom de amyloid-ophopingen ontstaan bij Alzheimer. Eén van de mogelijke verklaringen is dat het amyloid minder goed kan worden afgevoerd via de zogenaamde bloed-hersenbarrière. Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... De bloed-hersenbarrière dient ter bescherming van de hersenen en scheidt de hersenen volledig af van de bloedsomloop. Dit voorkomt dat er ongewenste stoffen in de hersenen terecht komen, maar de bloed-hersenbarrière zorgt er ook voor dat schadelijke stoffen uit de hersenen kunnen worden afgevoerdZij deed dat met behulp van positron emissie tomografie, PET-scans. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland hebben nu al 250.000 mensen dementie en naar verwachting zal dit in 2040 opgelopen zijn tot een half miljoen - Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... Het is van groot belang dat de oorzaak van de ziekte van Alzheimer ontdekt wordt

Het Prader-Willi syndroom (PWS) wordt veroorzaakt door een verandering van chromosoom 15. Vlak na de geboorte heeft een kind met PWS voedingsproblemen en is het helemaal slap. Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... Vanaf een jaar of twee ontstaat het uitgesproken eetgedrag, wat de rest van het leven het meest in het oog springende kenmerk is van het syndroomZe zijn er letterlijk de hele dag mee bezig. Sommige mensen halen het eten zelfs uit de vuilnisbak, of ze eten diervoer. Dat is niet bij iedereen het geval, maar je moet er als familie zijnde wel op bedacht zijn”, vertelt Margje Sinnema - Basisscholing Palliatieve Zorg bij patiënten met .... Verder hebben ze een tekort aan groeihormoon, waardoor ze wat kleiner blijven en de verhouding tussen vet en spiermassa is verstoord

Latest Posts

Balans Tankpas

Published Jun 01, 24
7 min read

Palliatieve Zorg

Published May 07, 24
8 min read